Als beursgenoteerde onderneming houdt Beter Bed Holding jaarlijks een Algemene Vergadering. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden wanneer dit door de Directie en/of de Raad van Commissarissen noodzakelijk wordt geacht. Uiterlijk 42 dagen voor de Algemene Vergadering publiceert de onderneming de oproepadvertentie en de agenda inclusief toelichting op haar website. De presentatie en de stemresultaten zijn na afloop van de Algemene Vergadering op de website terug te vinden. Volgens de regels van de Corporate Governance (art. IV.3.10) zullen de notulen uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op de website gepubliceerd worden, waarna er gedurende drie maanden gelegenheid is op de notulen te reageren. Na deze periode zullen de notulen door de Voorzitter en de Secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

As a listed company Beter Bed Holding holds an Annual General Meeting. Extraordinary General Meetings are held when the Board of Directors and/or the Supervisory Board considers this necessary. Not later than 42 days before the Annual General Meeting, the company publishes the notice and the agenda including notes on its website. After the Annual General Meeting the presentation and voting results are published on the website. According to the principles of the Corporate Governance Code (Art. IV.3.10) the minutes are available on the website three months after the end of the meeting at the latest, after which a response time of three months will start. After this period, the minutes will be adopted and signed by the Chairman and the Secretary.

Notice


Agenda


Minutes


Voting results


Presentations